Raport z badań

ImageImage

⟨ Polska edukacja w cieniu AI ⟩

Obszerny raport z badań "Polska edukacja w cieniu AI" opracowany przez Collegium Da Vinci we współpracy z ekspertami rzuca światło na dynamiczny związek między rosnącym wpływem sztucznej inteligencji a polskim systemem edukacyjnym. Prezentuje, jak AI może zmienić sposób, w jaki nauczamy i uczymy się, wprowadzając innowacje i personalizację do procesu edukacyjnego. Wskazuje, jakie kroki należy podjąć, aby uczniowie i nauczyciele byli gotowi na nadchodzące zmiany i jak Polska może nawigować w tych transformacyjnych czasach, aby zapewnić przyszłym pokoleniom odpowiednie umiejętności i wiedzę. Ten raport to niezbędne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych przyszłością edukacji w erze cyfrowej.

⟨ Polska edukacja w cieniu AI ⟩

Pobierz raport
Image

⟨ Z raportu dowiesz się ⟩

 • Jakie są główne wyzwania stojące przed polskim systemem edukacji w kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji.

 • Jakie kompetencje będą najbardziej pożądane
  na przyszłym rynku pracy zdominowanym przez technologie AI.

 • Jakie są potencjalne zagrożenia związane z rozwojem i implementacją sztucznej inteligencji w społeczeństwie.

 • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na równość dostępu do edukacji i zasobów edukacyjnych.
 • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania
  AI w edukacji i pracy, które mogą być zastosowane
  w Polsce.

 • Jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do personalizacji nauczania i dostosowania go do indywidualnych potrzeb osób uczących się.

 • Jakie są główne rekomendacje dla uczelni, nauczycieli
  i polityków w zakresie adaptacji edukacji do wymogów przyszłości.

 • W jaki sposób uczelnie i szkoły mogą wspierać rozwój umiejętności niezbędnych do pracy z AI.

⟨ Metodyka badań ⟩

Raport opiera się na badaniu ilościowym zrealizowanym metodą CAWI w kwietniu 2023 r., obejmującym 2379 respondentów. Wykorzystano narzędzia analizy danych SPSS, MAXQDA i MIDJOURNEY. Badanie miało na celu zidentyfikować skalę wykorzystania AI w edukacji i ocenić ją z perspektywy uczniów, nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli biznesu. Dodatkowo określono postawy wobec narzędzi AI, wpływ AI na rynek pracy i obawy związane z jej rozwojem. Ankietę zorganizowano w bloki tematyczne dotyczące różnych aspektów AI, wykorzystując zamknięte i otwarte pytania oparte na skali Likerta. Wnioski pochodzą również z rozmów z ekspertami i konferencji „POZNAI”. Respondenci podzieleni byli na grupy według roli w edukacji (osoby uczące się, osoby uczące innych) i poziomu edukacji (szkoły ponadpodstawowe, szkolnictwo wyższe), co pozwoliło na szczegółową analizę ich odpowiedzi.

2379

osób wzięło udział w badaniu

721

uczniów szkół ponadpodstawowych

128

nauczycieli szkół ponadpodstawowych

1152

studentów

223

wykładowców akademickich

155

przedstawicieli świata biznesu

⟨ Recenzje i opinie ⟩

Dariusz Andrzejewski


Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

"...bardzo spójny w kontekście celów, zrozumiały i wartościowy materiał. Widzę konieczność rozpowszechnienia jego treści również wśród (co z mojej perspektywy bardzo istotne) nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i mam nadzieje, że tak się stanie. Fantastyczny pomysł z zawarciem w raporcie rubryki „Okiem eksperta”. Konkluzje zawarte w tych opiniach są cenne i pokrywają się z moimi doświadczeniami zwłaszcza w podejściu nauczycieli do problemów i kierunków rozwoju Ai oraz samych nauczycieli."

"Po pierwszym szoku związanym z gwałtownym wzrostem użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji przez uczniów i studentów, instytucje edukacyjne w Polsce i na świecie przystępują do opracowywania strategii wykorzystania AI w swojej codziennej praktyce. Analizowany jest nie tylko wpływ AI na dotychczasowe metody nauczania, lecz także potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu procesami edukacyjnymi. Badanie przeprowadzone przez Collegium Da Vinci stanowi cenne źródło inspiracji dla menedżerów szkół i uczelni, oparte na wywiadach z kluczowymi uczestnikami procesu edukacyjnego – uczniami, nauczycielami i przedstawicielami rynku pracy. Raport zawiera fragmenty zredagowane przez trzy, wiodące silniki AI, odnosi się także do wrażliwych aspektów związanych z prywatnością i etyką wykorzystania sztucznej inteligencji w szkolnictwie. Całość uzupełniają konkretne rekomendacje na przyszłość oraz komentarz ze strony uznanych ekspertów z dziedziny sztucznej inteligencji ze świata nauki i biznesu."

Wiceprezes Zarządu, PCG Academia

Łukasz Nowak

Image

dr Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, trenerka biznesu, wykładowczyni akademicka

"Współpracujący z maszynami uczniowie przyszłości będą zadawać inne niż my pytania o swoje miejsce w świecie. Dla pokolenia Beta, które pojawi się już w 2025 roku sztuczna inteligencja będzie czymś naturalnym. Wykorzystajmy AI do personalizacji nauczania, tworzenia edukacyjnych środowisk immersyjnych i oszczędzania czasu przewodników - nauczycieli i mentorów z wyobraźnią, którzy rozbudzą ciekawość świata, potrzebę piękna, radość tworzenia we wspólnocie, przyjemność czerpaną z bycia w świecie, z ludźmi i sobą samym. Umiejętność tworzenia relacji i samoregulacja - to kluczowa moc przyszłości pozwalająca na efektywną naukę i budująca odporność na symulację emocjonalną ze strony syntetycznych towarzyszy. Raport "Polska edukacja w cieniu AI" wpisuje się doskonale w trwającą dyskusję na temat zmian w edukacji."

ImageImage

⟨ Co ujawniły badania ⟩

50%

wykładowców akademickich uważa, że

w efekcie rozwoju nowych technologii część zdobytych przez absolwentów umiejętności będzie już nieaktualna lub niepotrzebna dniu ukończenia edukacji.

zawód, w którym dzisiejsi uczniowie/studenci będą pracowali za 5 lat, jeszcze nie został wymyślony.

przedstawicieli biznesu sądzi, że

92%

52%

wykładowców akademickich uważa, że

korzystanie z narzędzi opartych na algorytmach AI do generowania różnego rodzaju prac na zaliczenie i zadań domowych jest naganne
i należy to traktować podobnie jak plagiat.

roboty i sztuczna inteligencja jeszcze długo nie będą w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu większości zadań zawodowych.

przedstawicieli biznesu jest przekonanych, że

34%

51%

studentów jest zdania, że

narzędzia oparte na AI powinny być formalnie włączone w proces edukacji.

w perspektywie 3 lat podstawową formą edukacji na studiach będzie e-learning i kształcenie online.

uczniów i studentów przewiduje, że

42%

52%

nauczycieli i wykładowców zakłada, że

nie ma takiej możliwości, by w ciągu najbliższych 5 lat AI opracowała i poprowadziła zajęcia dla studentów lepiej niż człowiek.

aby lepiej przygotować się do wyzwań przyszłego rynku pracy, studenci nie powinni studiować jednego konkretnego kierunku, a mieć możliwość elastycznego projektowania własnej ścieżki edukacyjnej – samodzielnego wyboru interesujących ich zajęć.

uczących się sądzi, że

71%

⟨ Video z konferencji PoznAI ⟩

Click to play video
Click to play video
Click to play video
Click to play video

⟨ Autorzy i współtwórcy raportu⟩

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Autorka raportu

Autor raportu

dr Krzysztof Patkowski

Autor raportu

dr hab. Marek Zieliński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; dziennikarka, akredytowany praktyk tutoringu, nauczycielka języka polskiego jako obcego, trenerka komunikacji międzykulturowej. W Collegium Da Vinci w Poznaniu zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Od kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Przez 3 lata poznawała ukraińskie placówki oświatowe, gdzie jako nauczyciel kierowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zdobywała cenne doświadczenie zawodowe w pracy z uczniami obcojęzycznymi. Autorka książek: „Kreacje Judasza w epice polskiej XX i początku XXI wieku” oraz „Na początek. Wprowadzenie do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych”, a także licznych artykułów naukowych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Da Vinci, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, tutor, wykładowca akademicki oraz trener. Od kilkunastu lat pracuje na styku edukacji i biznesu kreując we współpracy z pracodawcami nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy. Tworzy unikatowe skali kraju praktyczne kierunki studiów – produkty będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające. Autor współautor licznych badań i publikacji dotyczących edukacji i kompetencji przyszłości m.in. „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, czy „Polska edukacja cieniu AI”.

Profesor CDV, Rektor Collegium Da Vinci, w swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach biznesowych (członek IMP Group), które badał z perspektywy zaufania, dzielenia się wiedzą oraz adaptacji. Aktualnie prowadzi badania nad rolą i znaczeniem nowych technologii (AI, IoT) w relacjach B2B. Jako kierownik trzech grantów naukowych oraz członek licznych projektów (m.in. NCBiR) zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. Swoją karierę naukową z sukcesem łączy z biznesem. Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz prowadzi projekty badawcze dla firm działających na rynku B2B. Zarządzał programami szkoleniowymi oraz konsultingowymi.

ImageImageImage
Image
Dowiedz się więcej o Collegium Da Vinci
Image

Jesteśmy praktyczną uczelnią biznesową, która realizuje interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do kształcenia.


Realizujemy innowacyjny model nauczania dopasowany do indywidualnych predyspozycji studenta, oparty na pracy projektowej i zespołowej.


Stawiamy na rozwój konkretnych umiejętności zawodowych, kreatywności w rozwiązywaniu problemów oraz ważnych kompetencji przyszłości.


Dzięki ścisłej współpracy z biznesem kształcimy osoby, które będą potrafiły sprostać wymaganiom rynku pracy i osiągną zawodowy sukces.

Image

⟨ Dla mediów ⟩

Jeśli raport „Polska edukacja w cieniu AI” to materiał, który może zainteresować Twoich czytelników lub widzów i potrzebujesz więcej informacji na jego temat, napisz do nas: marketing@cdv.pl

Administratorem danych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Pełny dokument klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj

⟨ Wypełnij formularz aby otrzymać raport
"Polska edukacja w cieniu AI" ⟩

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań, Polska

tel. 61 27 11 000
marketing@cdv.pl

strona internetowa
Image